Mijn sporthopper 0

Wat is Sporthopper?

Huis voor de Sport Groningen vindt het belangrijk dat kinderen een gezonde levensstijl ontwikkelen. Bewegen is daarin een belangrijke schakel. Dit gebeurt tijdens de gymnastieklessen op school. Maar ook buiten school moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor kinderen om ervaring op te doen met veel verschillende sporten. Eén daarvan is Sporthopper, een intitatief van gemeente Groningen. Sporthopper is een verzameling van sportkennismakingscursussen voor kinderen. Sportverenigingen en -organisaties bieden speciale cursussen aan voor kinderen van 4-13 jaar. In diverse gemeenten in  provincie Groningen worden de cursussen in verschillende sportaccommodaties georganiseerd. Bij een aantal cursussen zijn er aparte leeftijdscategorieën met bijbehorende trainingstijden. Als er een leeftijdindeling is, dan staat dat duidelijk bij desbetreffende cursus vermeld.